WE
DELIVER
RESULTS.
THIS IS
OUR CERTIFICATIONS

חברת אקסטרה דוגלת בהכשרה מתמדת והסמכת צוות החברה ודואגת להיות תמיד עם היד על הדופק ומעודכנים בכל מה שחם וקורה בתחום הדינמי בו אנו מתמחים.

חברת אקסטרה מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק. 

תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים. תו ארגון אמון הוא הצהרה של העסק כלפי הציבור כי הוא מחויב לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי הוא נתון להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים.

חברת אקסטרה הינה חברה מוסמכת לפרסום ע"י Google ועברה בהצלחה את בחינות ההסמכה של Google. החברה נמנית בין שותפי הפרסום של Google בישראל ( Google partners )

 

‏הסמכת AdWords כוללת את ההיבטים הבסיסיים של פרסום מקוון וניהול מסעות פרסום, בעזרת כלים של Google כמו AdWords, Analytics ו-DoubleClick.

כמו כן חברה אקסטרה מקפידה על השתתפות בימי עיון, השתלמויות וכנסים מטעם גוגל

חברה מוסמכת בניתוח דיגיטלי וב-Google Analytics כולל תכנון מדידה והטמעה וכן הגדרה וניהול של Google Analytics.